Op zaterdag 28 maart 2015 werd bij antiquariaat De Slegte op de Wapper de tentoonstelling 'Gerrit Komrij, boekenjager' geopend, een keuze uit Komrij's bibliotheek en bibliofiele Komrij-uitgaven, samengesteld door Kris Landuyt, Filip Marsboom en Willem van Twist. Voor de gelegenheid was het Komrijk neergestreken in Antwerpen. Op het volgepakte 'schoon verdiep' praatten Mark Schaevers en Arie Pos over Schaevers' enkele maanden later te verschijnen Brieven uit Alvites, een reconstructie van de in een nachtmerrie veranderende paleisidylle die Komrij en Charles Hofman beleefden in de Portugese binnenlanden, en over Komrij als boekenverzamelaar en bibliofiel. Daarna spraken Kees van Kooten en Tom Lanoye over Komrij als taalvirtuoos, vriend en veelzijdig cultuurfenomeen. Komrij zelf was te beluisteren dankzij een opname van een onnavolgbare voordracht van 'Komrij's patentwekker'. Ter gelegenheid van het evenement presenteerde de Carbolineum Pers onder de titel Vergeten gedicht een bibliofiele uitgave van een vroeg Komrij-vers.