KOMRIJWEEK

Winterswijk, 12-16 oktober 2015

 

Maandag 12 oktober – Onthulling Komrijmonumentje

Burgemeester Thijs van Beem en Komrij’s levenspartner Charles Hofman onthullen om 12.00 uur precies een bescheiden monumentje aan de Iepenstraat 23, het voormalige woonhuis van Gerrit Komrij. Tijdens de bijeenkomst richt de onlangs opgerichte Komrijwerkgroep ook met muziek en poëzie de aandacht van de Winterswijker nog eens op Komrij.

In de Ratumsestraat is een door leerlingen van de afdeling handel en verkoop van het Gerrit Komrij College met Komrij-attributen ingerichte etalage te bekijken.

Dinsdag 13 oktober – Van Komrijm tot Komrap

Leerlingen van het Gerrit Komrij College dragen op verschillende straathoeken rond de markt hun gedichten voor. Op de markt staat een caravan waarin leerlingen passanten de gelegenheid geven hun gedichten of versjes voor te dragen. Daarvan wordt een korte beeldimpressie gemaakt die naderhand gepresenteerd wordt. Een poëziekijkdoos met werk van Komrij maakt onderdeel uit van het programma.

Woensdag 14 oktober – Kees van Kooten ontmoet Komrij

De Komrijlezing is een periodiek terugkerend evenement georganiseerd door het Gerrit Komrij College. Een aansprekende auteur krijgt de gelegenheid om in de geest van Komrij zijn visie te geven op maatschappelijk/culturele zaken die actualiteitswaarde hebben. De aftrap werd tijdens de opening van de school verricht door Onno Blom, die de Winterswijkse schooltijd van Komrij belichtte.

Dit keer zal Kees van Kooten, kameraad van Gerrit Komrij, de lezing voor zijn rekening nemen. Het wordt een multimediale lezing waarbij ook de ‘keterige’ kant van Komrij aan bod komt. Jacobse en Van Es, Koos Koets en Robbie Kerkhof zullen Gerrit Komrij op de hak nemen. Daarnaast leest Komrij voor uit werk van anderen. Dat alles op amusante en vooral luchtige wijze aan elkaar gepraat door Kees van Kooten, die het veelzijdige en eigentijdse van Komrij’s werk demonstreert. De lezing vindt plaats in de theaterzaal van het Gerrit Komrij College, aanvang 20.00 uur.

Kaarten (€ 10) zijn te bestellen bij:

Boekhandel Kramer tel. 0543-512173

Gerrit Komrij College tel 0543-551515; mail: receptie@gerritkomrijcollege.nl

Zowel de openbare bibliotheek als boekhandel Kramer zullen deze week aandacht besteden aan de komst van Van Kooten.

Tijdens een middagprogramma zal Kees van Kooten met Winterswijkse scholieren op speelse wijze met taal aan de slag gaan. Een schrijfworkshop geeft leerlingen de gelegenheid in de geest van Komrij samen met Van Kooten de kracht van de taal te ontdekken.

Donderdag 15 oktober – Komrijdictee

Het Gerrit Komrij College en boekhandel Kramer organiseren dit jaar voor de derde maal op rij het Komrijdictee dat om 14.00 uur van start gaat in de theaterzaal van de school. Deze keer is er geen dictee waarbij alle Winterswijkers en belangstellenden worden uitgedaagd om hun schrijf- en spellingsvaardigheid te toetsen, maar vindt er een competitie plaats tussen de drie scholen voor voortgezet onderwijs in de Oost-Achterhoek: Schaersvoorde, het Marianum en het Gerrit Komrij College. De scholen hebben de beste spellers afgevaardigd en leidraad blijft ook dit jaar het grote oeuvre van Gerrit Komrij: spitsvondigheden en zinswendingen uit zijn werk zijn terug te vinden in het dictee. Het dictee wordt dit jaar voorgelezen door burgemeester Thijs van Beem. Na afloop neemt de maker van het dictee samen met de deelnemers de fouten door. Zo kunnen de makers zien welke ‘instinkers’ erin zitten, om deze vervolgens nooit meer te vergeten.

Zie ook:

www.komrijontmoetwinterswijk.nl